Qui Som

Amb la constitució de l’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC) el 26 de gener de 1.988. El Sector Lleter: ramaders i industrials van signar un acord interprofessional que preveia, entre d’altres objectius, la creació d’un Laboratori Interprofessional Lleter.

D’aquesta manera el juny de 1.993 va ser inaugurat el Laboratori a unes dependències de l’edifici del Laboratori Agrari de Cabrils. No obstant, la posta en funcionament i la contractació de nou personal no va tenir lloc fins a finals de febrer de 1.994.

Les primeres analítiques eren destinades al control de la qualitat de la llet produïda en les explotacions ramaderes del país. L’any següent es va començar a fer l’anàlisi vaca a vaca.

Altres serveis que s’han anat incorporant són el control de mamitis ( tanc i quarteró), i l’analítica de productes làctics (formatges, mató, llets tractades tèrmicament,..) , i d’aigües.

Objectiu bàsic

L’objectiu essencial de l’activitat del Laboratori Interprofessional Lleter consisteix en determinar la qualitat de la llet en origen, arbitrant entre productors i industrials làctics pel pagament per qualitat segons les indicacions que en cada moment determini la legislació vigent.

Els paràmetres analitzats per determinar la qualitat són els que fixi l’interprofessional en cada moment i poden ser paràmetres obligatoris fixats per la legislació vigent i paràmetres higiènic-sanitaris que incideixin en el rendiment de la producció i en la transformació de productes làctics.

L’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC), basa la seva principal activitat en la gestió del Laboratori Interprofessional Lleter.

L’ALLIC es regeix per l’Assemblea General que està formada el 50% per representants del Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya i el 50% per representants de les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya.

Aquesta es reuneix de forma ordinària dos cops l’any, i assigna la seva representació a la junta directiva.

Composició de la Junta

President

Un representant en alternancia entre:
el Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya
i les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya

Secretari

Un representant del sector

Vocals

6 Representants del sector

Àrees bàsiques del laboratori

Gerent i Director Tècnic Sra. Anna Jubert direcciotecnica@allic.org
Administració Sra. Montse Guardiola administracio@allic.org
Dept. Informàtic Sr. Francesc Faurat allic@allic.org
Atenció Client Sra. Aurora Piñero atencioclient@allic.org
Promoció Econòmica Sra. Montse Guardiola promocioeconomica@allic.org

El Laboratori Interprofessional ha de generar una base rigorosa de dades tècniques que serveixin com a suport fiable per les competències pròpies de l’interprofessió i contribueixin a un millor coneixement del sector podent desenvolupar mesures que permetin promoure la millora de la qualitat de la llet.